Apr 30 2010

Lupta cu ursitoarea cea mică


Asculta mai multe audio Divertisment


Apr 30 2010

Menirea cea grea


Asculta mai multe audio Divertisment


Apr 30 2010

Intră vrajitoarea cea mică, ce toate le strică


Asculta mai multe audio Divertisment


Apr 30 2010

Menirea de a fi curajos


Asculta mai multe audio Divertisment
Menirea pentru a fi iubit:
Stea, steluţa mea,
Toate stelele să stea,
Numai tu să nu stai,
Să umbli în sus ca gândul,
Jos ca vântul
Să umbli din casă-n casă,
Din masă-n masă,
Pân’ la ursitul N. acasă,

La masă să-l găseşti,
Cu coada să-l izbeşti,
De masă sa-l plesneşti,
La N. să-l porneşti,
Să vie cu gura căscată,
Cu limba băşicată,
Să nu-i vie a sta,
Să nu-i vie a mânca,
Pân’ la N. n-o da
În vis sa-l visez,
Aievea să-l văz.
Mâne-n zori să-l cunosc,
Şi cu el să vorbesc.
__(Grigore Tocilescu – “Materialuri folcloristice”)_____________________________________
Stea, stea, draga mea,
Stea, stea, draga mea,
Stea, stea, draga mea
Du-te adă data mea!
D-o fi în sat cu mine
Să-l aduci până mâne.
D-o fi în alt sat
Să-l aduci pe-nserat,
D-o fi-n altă ţară,
Să-l aduci mâne seară
D-o fi peste apă,
Să-i dai o luntriţă să treacă.
____________(Marcel Olinescu – “Mitologie românească)”____________________________
Menirea pentru a fi bogat:
Caloiene, iene,
Caloiene, iene,
Du-te-n ceri la Dumnezeu
Ca să plouă tot mereu, CU BANI, CU BANI, CU BANI
Zilele
Şi nopţile
Să dea drumul roadelor,
Ca să fie-mbelşugată, CU BANI, CU BANI, CU BANI
Roadele, noroadele,
Ţara toată,
Lumea toată.
Menire pentru a fi înțelept:
Cu banii poți cumpăra o locuință, dar nu poți cumpăra un cămin.
Cu banii poți cumpăra un ceas, dar nu poți cumpăra timp.
Cu banii poți cumpăra un pat, dar nu poți cumpăra odihna.
Cu banii poți cumpăra o carte, dar nu poți cumpăra cultura.
Cu banii poți cumpăra un medic, dar nu poți cumpăra sănătatea.
Cu banii poți cumpăra o poziție, dar nu poți cumpăra respect.
Cu banii poți cumpăra sânge, dar nu poți cumpăra viața.
Cu banii poți cumpăra femei și bărbați, dar nu poți cumpăra iubirea.
(Proverb chinezesc)


Apr 30 2010

Vizitarea copilului :)


Asculta mai multe audio Evenimente


Apr 30 2010

Program ursitoare


Asculta mai multe audio Evenimente


Apr 30 2010

11


Vezi mai multe imagini Diverse
Să nu pretindem ca lucrurile să se schimbe dacă tot timpul facem același lucru. Criza este cea mai binecuvântată situație care poate apărea pentru țări și persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. Creativitatea se naște din necesitate, precum ziua se naște din noapte. În perioada crizei se nasc invențiile, descoperirile și marile strategii. Cine depășește criza se depășește pe sine însuși, fără a rămâne “depășit”. Cine atribuie crizei eșecul, ăși amenință propriul talent și respectă mai mult problemele decât soluțiile. Adevărata criză este criza incompetenței. Problema persoanelor și țărilor este lenea și indiferența pentru a găsi soluții și ieșiri din astfel de situații. Fără criză nu există duel, fără duel viața este o rutină, o agonie lentă. Fără criză nu există valoare. În perioada crizei înflorește ce-i mai bun în fiecare.(…) Mai bine să muncim. Să terminăm odată cu singura criză amenințătoare: tragedia de a nu dori să luptăm pentru a o depăși.


Apr 29 2010

Educatie prin teatru- Reportaj Radio Iași


Asculta mai multe audio Evenimente


Apr 28 2010

continuari, în răvașul pentru Ion


Apr 28 2010

Ioti ci îi răspund

Dragî Ioani!

Când rostul (cari esti după cum zâci băietu ista, familia, pământul șî credința) nu sî mai vedi nișiundi – niși pi la serviși, niși pi la casa di șomaj, niși prin locu în cari stai șî aghe îl plătești, niși întri neamurili tali, niși pi undi îi bogățâia mai mari, niși pi undi îi sărășia mai mari), nu ti spărie șî nu ti da înapoi, cî dracu atâta așteaptî!

Puni mâna șî întreabâ-ti în inima ta: Măi, frați beliți ci sunteți! Dacî nu pot vide rostu vostru, macar di l-aș vide pe-al meu!  Doamni Sfinti, lumineazî-mî ! Șî chiar dacî m-a gâtui dracu cu chișioarili în sus, ca pi SfântuPetru, eu sunt gata sî stau mai ales așa chinuit, ca sî-i arăt cî nu-i el mai tari dicât bunul Dumnezău, cari, în șiuda tuturor nebunelilor șî cârcotelilor lumii, m-o adus în țara , în timpu șî pi pământu ista cu un rost!

Doamni, numa la Tini mă uit, numa la tini mă rog, numa pi tini ti ascult!

Când îmi dă dușmanu în moalili capului, ridicî lângă mini vreun străin – dacî nu s-a găsî vreun prieten – cari sî mă oblojascî!

Șî fă-mă ajutor în oriși șeas al viețâi meli pentru toți belițâi iștia di frați, cari vor sî mor  fărî rost lângî ei. Învațî-mâ, Doamni, să-i ajiut în Numili Tatălui, după toati darurili cari mi le-ai dat, cî la urma urmii, Tu sângur vezi șel mai bini, cî eu nu pot fărî ei șî ei nu pot fărî mini șî măcar o datî în viațî cu toțâi aflăm cî suntem în mâinili Tali!

Doamni, mie, cari îmi fug ochii după tot și îi frumos pi pământu ista, nu lăsa frumusețea sî mă dispartî di Tini. Șî nu lăasa nimic din și îi frumos să sî transformi în găunos.

Amin

O moldoveancî cu rost